HЪSHOVE

Стипендии

Още една възможност за финансиране или помощ за вас, скъпи студенти, са стипендиите. Те могат да бъдат еднократна финансова помощ или ежемесечно подпомагане за определен срок от време. В Германия има много разнообразни стипендии като не всички от тях са само за отличници или невъзможни за получаване. Много  голяма част от немските стипендии са също и за чуждестранни студенти или студенти от ЕС – съответно  българите сме част от тази група. Ето няколко предложения от нас, които могат да ви бъдат полезни и  интересни.

Актуално за зимен семестър 2021/2022

Поради извънредната ситуация, свързана с Корона-епидемията, studierendenWERK BERLIN предлага специална финансова помощ за студенти, намиращи се в началото или в края на следването си.  Помощта се нарича Zuschuss zum Studienstart bzw. Studienabschluss. Тя е в рамките на 1000 евро и е предвидена за студенти, които се намират в първите си два или последните си два семестъра. За повече информация: https://www.stw.berlin/beratung/themen/zuschuss.html

А сега и нашите съвети за стипендии:

DAAD

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) е организация, която разполага с портал, който предлага голям брой стипендии, езикови курсове и пътувания за интернационални студенти. В портала на страницата може да намерите търсачка с всички стипендии от организацията или различни фондации. Тъй като за момента има около 190 различни видове подпомагане, всеки от вас може да потърси подходящата за неговата специалност или семестър стипендия. Сайтът на организацията е: https://www.daad.de/de/

 

Deutschlandstipendium

Deutschlandstipendium е много популярна стипендия в Германия, която се предлага от почти всички университети. Тя е предназначена за всички студенти, които имат поне още 2 семестъра пред себе си. Тази стипендия не зависи от вашите доходи или дали получавате Bafög. Представлява месечна помощ от 300 евро в рамките на една година като 150 евро се плащат от държавата, а останалите 150 евро се поемат от частни фирми, които подпомагат студентите. Кандидатства се през сайта на съответния университет, в който учите. След като кандидатствате получавате изискванията за документи по имейл, които след това трябва да попълните и изпратите. Сроковете за кандидатстване и получаване на отговор дали сте одобрени са различни спрямо всеки университет. За тях може да информирате онлайн на съответната страница.

 

Стипендия „Борис Камиларов“

Друга интересна стипендия, подпомагаща новодошлите студенти в Берлин, е тази на фондацията „Борис Камиларов“. Тя е достъпна единствено за българи и предоставя на избрания студент еднократна финансова помощ от минимум 500 евро и менторска подкрепа с цел кандидатстване за други немски стипендии, които биха могли да финансират цялото ви следване. Сроковете и условията за кандидатстване може да намерите на техния сайт.

 

Стипендии с политическа и социална насоченост

Политическите стипендии се предлагат от различни политически партии за кандидати, които споделят същите политически виждания с тях. При голяма част от тях важно е да сте социално ангажирани в разнообразни доброволчески дейности. Това доказва, че сте готови да допринесете в немското общество.

 

Портали за стипендии

В Германия има безброй много стипендии, учредени от фондации ориентирани към различни области на образованието. Те са специфични спрямо специалността, която следвате. Друг вид са религиозните стипендии.
Сроковете за отговор на стипендиите дали сте приети варират от 2-3 месеца до почти година. Това не означава обаче, че това е повод за притеснение, а се изисква търпение и постоянство.

Обикновено в сайта на всеки университет има отделна страница за стипендии, където се предлагат множество възможности за заинтересовани студенти. На страницата на Studierendenwerk също може да намерите информация относно различни стипендии, както и други възможности за финансиране на следването. А по-долу сме сложили и линкове към няколко портала или страници, където може да се информирате:

https://www.mystipendium.de
https://www.peterfuldstiftung.de/stipendium/
https://www.studienstiftung.de/infos-fuer-studierende/voraussetzungen/
https://www.studienberatung.tu-berlin.de/menu/studieren/finanzieren/stipendien/
https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/aus-dem-ausland/sonstige-studienprogramme
https://www.stw.berlin/beratung/themen/studienfinanzierung-im-%C3%BCberblick.html