HЪSHOVE

Стани HЪSH

Сдружението набира всяка година членове за управителен съвет, като изборите обикновено се провеждат през месец май. През 2020 г. поради навлязлата епидемия от Коронавирус, изборите не можеше да се състоят по нормален начин и затова бяха отложени за ноември. Изборите се провеждат в Българския Културен Институт (БКИ), където всички желаещи да вземат участие в управителния съвет се събират и на принципа на абсолютно мнозинство се избират хора за трите основни позиции: председател, заместник-председател и касиер. Това са трите основни поста, като винаги има и допълнителни позиции, които са координатор медии, координатор събития и др. Мандатът на управителния съвет е една година, като всеки член има право да бъде максимум две години в управителния съвет, за да се гарантира постоянна интеграция на нови студенти в сдружението. Ако имате повече въпроси относно изборите и тяхното провеждане може да се свържете с нас чрез фейсбук, инстаграм или имейл.